História klubu

 

CRUSADERS má v logu ANKH - Egyptský kríž života. CRUSADERS vznikol ako nezávislý motorkársky klub v januári roka 2005. Zakladajúcimi členmi boli Mairo, Šaman a Hujer.

 • 2009

  V priebehu roka 2009 nastali v CRUSADERS viaceré okolnosti, ktoré viedli k rozdeleniu klubu na dve časti. Väčšia časť klubu, ktorá mala ambície posunúť klub na vyššiu úroveň, začala uvažovať o vstupe do Slovakia MC.
 • 19.9.2009

  Dňa 19.9.2009 CRUSADERS pod pôvodným názvom oficiálne požiadal o vstup do SLOVAKIA MC. Týmto dňom klub začal meniť svoje štruktúry a postupne sa etablovať na podmienky MC.
 • 19.12.2009

  Dňa 19.12.2009 po rokovaniach a splnení prístupových podmienok bol CRUSADERS schválený a následne začlenený do SLOVAKIA MC ako SUPPORT SLOVAKIA MC CRUSADERS.
 • 27.03.2010

  Dňa 27.03.2010 klub získava status HANGAROUND CRUSADERS MC SLOVAKIA.
 • 16.04.2011

  Po vyše roku, dňa 16.04.2011 sa klub na svojej náročnej ceste stáva PROSPECT CRUSADERS MC SLOVAKIA.
 • 25.02.2012

  Dňa 25.02.2012 klub završuje svoju cestu získaním plných farieb CRUSADERS MC SLOVAKIA. A ďalšia cesta začala...